Du thuyền

Thuê thuyền trọn gói

Trải nghiệm du lịch văn hoá cổ truyền sâu lắng trên những du thuyền tân thời, đẳng cấp cùng Moon River Cruises
Du thuyền Nam Xuân
Du thuyền Nam Bình
(*) Giá thuê chưa bao gồm các dịch vụ khác
Dịch vụ
Thưởng trà trên dòng Hương
Dịch Vụ Tiệc Cao Cấp
Khám Phá Huế
Âm Điệu Xứ Huế Trên Du Thuyền
Thuê Thuyền Trọn Gói