Về dịch vụ

Trải nghiệm thưởng trà trên sông hương

Hành trình thưởng ngoạn cảnh sắc nên thơ của xứ Huế mộng mơ trên dòng Hương.

Thông tin

Lịch trình

Tour

Bạn có thể lựa chọn

Gói thưởng trà trên dòng Hương
Gói thưởng trà cung đình Huế
Dịch vụ
Thưởng trà trên dòng Hương
Dịch Vụ Tiệc Cao Cấp
Khám Phá Huế
Âm Điệu Xứ Huế Trên Du Thuyền
Thuê Thuyền Trọn Gói